Dasar Bayaran Balik dan Pemulangan


Linii Australia akan menukar atau mengkreditkan produk, hanya jika terbukti rosak atau tidak mengikut spesifikasi yang dinyatakan. Kami tidak akan membayar balik atau memberi kredit kerana anda hanya mengubah fikiran anda. Walau bagaimanapun kita boleh, mengikut budi bicara kami, bersetuju dengan pertukaran produk. Kami tidak akan mengembalikan kos pos.


Pemulangan atau pertukaran hendaklah dihantar semula ke dalam 14 hari dalam asal, keadaan boleh dijual semula. Ini perlu dilakukan dengan perbelanjaan anda sendiri.


Linii Australia tidak akan menukar atau mengkreditkan item diskaun.


Sesetengah produk yang digambarkan mungkin berbeza daripada yang kami ada dalam stok pada masa ini. Namun begitu, jika kandungan di dalam bungkusan adalah seperti yang diterangkan, produk ini tidak akan dikembalikan, ditukar atau dikreditkan atas sebab ini.